link1link2link3en pic

Våra utbildningar utformas efter dina kunskaper och behov. Schemat sätter vi tillsammans efter hur din vardag ser ut. Självstudier är tillämpbart och gör att du kan studera teorin när det passar dig och eventuellt blir kurstiden kortare.

 

Enstjärnig dykkurs - CMAS *

Enstjärnig dykkurs är grundkursen inom CMAS/SSDF. Efter avslutad kurs har du tillräcklig kunskap och vattenvana för att dyka i öppet vatten till maxdjup 20 meter tillsammans med annan enstjärnig dykare under organiserad dykning med dykledare.

Kursen fokuserar på att du ska lära dig grundläggande teori för att förstå hur kroppen reagerar vid vistelse i vatten, hur din dykutrustning fungerar samt att praktiskt hantera många olika situationer som kan uppstå. Allt för att din dykning ska bli behaglig och att du ska kunna njuta av dina undervattensupplevelser.

Som certifierad enstjärnig dykare har du även möjlighet att gå specialkurser som är relaterade till din nivå, exempelvis Torrdräktskurs. En torrdräktkurs kan vi även baka in i grundkursen.

Kursinnehåll: 36 timmar
Teori som behandlar bl.a. medicin, fysik, dykplanering, dykutrustning och hjärt-lungräddning.
Praktik i bassäng där du får träna på alla moment som krävs för att bli en säker dykare bl.a. masktömning, avvägning och livräddning.
Utedyk där vi repeterar momenten vi lärt oss i bassängen.

Under kursen kommer vi varva teorilektionerna med övningspassen i bassängen för att sedan avsluta med dyk i sjö och hav.

Förutsättningar för att börja kurs:
Du ska ha fyllt 15 år i samband med kursstart. Är du under 18 år ska du ha målsmans medgivande.
Kunna simma minst 200 meter.
Du ska ha genomfört och blivit godkänd på en hälsoundersökning enligt SSDF:s normer.

För att bli certifierad krävs:
Du ska ha genomfört en teoriskrivning med godkänt resultat.
Du ska ha genomfört samtliga praktiska övningar med godkänt resultat.
Du ska ha genomfört minst 5 utedyk under kursen.

Pris: 4 990:- (med torrdräktskurs 5 890:- )

I samband med en CMAS* kurs erbjuds du 50% rabatt på torrdräktskursen. Vi rekommenderar starkt att baka in torrdräktskursen i CMAS* för ökad komfort och säsong.

(För att gå kursen skall du vara medlem i UDK Tumlaren. Meldmsavgiften för 2021 är 800:-. Läs om medlemsförmånerna på Tumlaren.org)

 

Trestjärnig dykkurs – CMAS ***

Detta är den högsta sportdykutbildningen inom CMAS/SSDF. Som trestjärnig dykare förväntas du ha mycket stora kunskaper inom sportdykning, både praktiskt och teoretiskt. Under kursens gång får du kompletterande kunskaper om bl.a. dykmedicin, fysik och avancerade dykmetoder. Dessutom får du genomföra övningar som ska ge dig praktiska färdigheter i avancerade dykmetoder och organisation samt dykledning av grupper med dykare av alla certifikatstyper.

Ett CMAS/SSDF trestjärnigt certifikat motsvarar ett divemaster certifikat som erbjuds av andra likvärdiga utbildningssystem inom sportdykning. 

Kursinnehåll: 45 timmar
Teorin behandlar bl.a. lagar och förordningar, assisterande dykledarskap, gaslagar, grundlig dykfysik och dykmedicin, kompressorer och sjömanskap.
Praktiken består förutom av fridykningsövningar och dykmetodövningar även av assisterande dykledning och kompressorhanhavande.

Förutsättningar för att börja kurs:
Du ska vara certifierad CMAS/SSDF tvåstjärnig dykare eller motsvarande.
Du ska ha fyllt 18 år innan kursstart.
Du ska ha genomfört och blivit godkänd på en hälsoundersökning enligt SSDF:s normer.

För att bli certifierad krävs:
Du ska ha genomfört en teoriskrivning med godkänt resultat.
Du ska ha genomfört samtliga praktiska övningar med godkänt resultat.
Du ska ha dykerfarenhet av minst 40 timmars dyktid och minst 50 dyk. Minst 25 av dessa dyk ska vara i nordiska vatten.

Pris: 5 490:-

 

Nitroxkurs

På denna specialkurs lär du dig att hantera nitrox upp till 40 % oxygen. En av anledningarna att dyka med nitrox är att det gör din dykning säkrare. Kvävet är ju upphovet till dykarsjuka och med nitrox minskar man kvävet och ökar oxygenen. Detta är ingen gasblandning man dyker djupt med, men man kan dyka längre. Många som dyker utomlands uppskattar nitrox i sina flaskor. Efter godkänd kurs är du certifierad att dyka med samtliga nitroxblandningar i regionen 21 – 40 % oxygen. Nitroxkursen är också ett första steg mot den tekniska dykningen där ett nitroxcertifikat ingår i förutsättningarna för vidare kurser.

Kursinnehåll:
Teori och praktik: ca 4 lektioner som behandlar fysik, medicin, tabeller, planering och hantering av nitrox. 1 praktiklektion där du ska kalibrera oxygenanalysator, analysera oxygen ur flaskor och fylla i fyllningsetiketter. Teorin avslutas med en skrivning på kursinnehållet.

Förutsättningar att börja kurs:
CMAS/SSDF Tvåstjärnig dykare eller motsvarande (du kan påbörja nitroxkursen under din tvåstjärniga utbildning).
Ha genomgått och godkänts vid hälsoundersökning enligt SSDF:s normer.
Ska ha fyllt 15 år innan kursen påbörjas.

Pris: 1 200:-

 

Tvåstjärnig dykkurs – CMAS **

Tvåstjärnig dykkurs är fortsättningskursen inom CMAS/SSDF. Detta är kursen för dig som vill prova lite mer avancerad dykning. Under utbildningen får du lära dig grundläggande teori och praktik för lite mer avancerade dykmetoder som t.ex. nattdyk, djupdyk, vinterdyk och undervattensnavigering. Under utbildningen får du genomföra ett antal olika dyk med varierande dykmetoder. Under utbildningen repeterar vi även livräddningen från grundkursen.

Efter din tvåstjärniga kurs är du kvalificerad att gå vidare på olika specialkurser som t.ex. dykledarkurs och nitroxkurs. Ett CMAS/SSDF tvåstjärnigt certifikat motsvarar kombinationen Advanced Open Water och Rescue Diver certifikat som erbjuds av andra likvärdiga utbildningssystem inom sportdykning. 

Kursinnehåll: 27 timmar
Teori som behandlar olika dykmetoder, dykplanering, medicin och fysik.
Praktik med både fridykningsövningar och dykmetodövningar med komplett dykutrustning.

Förutsättningar för att börja kurs:
Du ska vara certifierad CMAS/SSDF enstjärnig dykare eller motsvarande (med motsvarande menas dykkurs på grundnivå och minst 5 dyk i öppet vatten).
Du ska ha genomfört och blivit godkänd på en hälsoundersökning enligt SSDF:s normer.
Du skall vara medlem i en klubb ansluten till SSDF

För att bli certifierad krävs:
Du ska ha genomfört en teoriskrivning med godkänt resultat.
Du ska ha genomfört samtliga praktiska övningar med godkänt resultat.
Du ska ha genomfört minst totalt 20 dyk, varav minst 10 i nordiska vatten (kursdyk får räknas in i detta, exempelvis från den enstjärniga dykkursen).

Pris: 4 490:-

 

Torrdräktskurs

SSDF:s egen torrdräktskurs finns nu för dig som behöver en enkel utbildning på vad det innebär att dyka med torrdräkt. Du får tips och råd om vad du skall tänka på innan ett köp av dräkt, samt en grundlig genomgång på hur en torrdräkt fungerar ovanför och under vattenytan.

I samband med en CMAS* kurs erbjuds du 50% rabatt på torrdräktskursen. Vi rekommenderar starkt att baka in torrdräktskursen i CMAS* för ökad komfort och säsong.

Pris: 1 800:-


Dykledare

Tycker du att det är roligt att organisera och att arrangera olika typer av evenemang och är du dessutom intresserad av säkerhet och organisation av dessa? Vill du kunna dela med dig av dina dykupplevelser till andra på ett säkert sätt? Går du i tankarna på att bli instruktör? Svarar du ja på någon av dessa frågor är detta verkligen kursen för dig!

På denna kurs tar vi upp vad det innebär att vara dykledare, vi går igenom organisationen på en dykplats och hur dykledning går till. Vi tittar på olika typer av dykledning och berör både områdena dykledning från land/båt och guidning av grupp under ytan. Vi tar upp de lagar och förordningar som gäller för dykning i Sverige och vi går igenom hur vi agerar om olyckan är framme.

Vi ägnar oss också en hel del åt riskmedvetenhet som förebyggande planering. Då dykledaren kan få personer till gruppen som har olika typer av erfarenhet, exempelvis olika tabeller/datorer, luft/nitrox/rebreatherdykare, ser vi även på vilka kunskaper som är nödvändiga för dykledaren att känna till.

Kursinnehåll:
Teori: Lagar och krav, dykledning, säkerhetsutrustning, larmrutiner, dykskador, oxygenterapi, tabeller, ledarskap och stress, sjömanskap och navigation. 
Praktik: Dykledning på minst 2 dyk.

Förutsättningar att börja kurs:
Du ska vara certifierad CMAS/SSDF tvåstjärnig dykare eller motsvarande.
Du ska ha dykt minst totalt 40 dyk med minst 30 timmars dyktid, varav minst 15 timmars dyktid i nordiska vatten eller motsvarande.
Du ska ha fyllt 18 år innan kursen påbörjas.
Ha genomgått och godkänts vid hälsoundersökning enligt SSDF:s normer.

För att bli certifierad krävs:
Du ska ha genomfört en teoriskrivning med godkänt resultat.
Du ska ha genomfört de praktiska övningarna med godkänt resultat.

Pris: 3 000:-


Gulddelfin

CMAS/SSDF Gulddelfin är en kurs speciellt anpassat för barn mellan 12 och 15 år. Efter denna kurs kan du dyka tillsammans med två vuxna dykare ner till 10 meter. När du fyllt 15 år kan du gå en påbyggnadskurs för att bli en enstjärnig dykare.

På kursen pratar vi om vad som händer i kroppen när den är i vatten och hur du ska använda din dykutrustning. Vi lär oss också hur vi kan prata med varandra under vattnet med hjälp av olika tecken och signaler. Sist men inte minst har vi en massa roliga övningar i bassäng som gör att du blir en duktig dykare. Kursen avslutas med fyra stycken dyk i någon sjö eller i havet.

För att kunna börja på Gulddelfinkursen ska du vara 12 år och ha målsmans godkännande, kunna simma minst 200 meter och ha gjort och blivit godkänd på en hälsoundersökning enligt SSDF:s normer.

Pris: Kontakta oss för mer information.

 

 

 

Anmälan & Information


Telefon

E-post 

info@youdive.se